Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS = slov. GZS). Το CCIS παρέχει αναγκαίες υπηρεσίες για επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Σλοβενία. Κατά καθεστώς είναι επιμελητήριο, οργάνωση εργοδοτών και εταίρος κοινωνικού διαλόγου. Το CCIS ιδρύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1851, ως "Trgovska in obrtna zbornica za Kranjsko". Το CCIS έχει περίπου 8.000 εταιρίες μέλη όλων των μεγεθών και όλων των τομέων. Είναι η επιχειρηματική ένωση με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Σλοβενία. 

Το Επιμελητήριο Βιομηχανίας Κατασκευών και Οικοδομικών Υλικών της Σλοβενίας (CCBMIS, slov. ZGIGM) είναι μια επαγγελματική ένωση του κλάδου της βιομηχανίας (ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση ένωση εργοδοτών) οργανωμένη στο πλαίσιο του CCIS. Το CCBMIS ιδρύθηκε το έτος 1952 και αντιπροσωπεύει έως το 2018 περίπου 250 εταιρίες μέλη και οργανώσεις, ανάμεσά τους τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις και κατασκευαστικά ινστιτούτα. Το CCBMIS παίρνει θέσεις και προτείνει πολιτικές σχετικές των θέσεων του κλάδου, των τομεακών κοινωνικών εταίρων, των νομοθετικών και κυβερνητικών θεσμών, καθώς και προς τις  εγχώριες και διεθνείς ενώσεις τους, προωθώντας καλές τομεακές πρακτικές, εθνικό κοινωνικό εταίρο-ένωση εργοδοτών. Κύρια αποστολή του CCBMIS, προς το συμφέρον των μελών της Ένωσης, είναι να παίρνει θέσεις και να προτείνει πολιτικές που αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους, νομοθετικούς και κυβερνητικούς θεσμούς, καθώς και προς τις εγχώριες και διεθνείς ενώσεις τους. Η Ένωση βοηθά τα μέλη της μεταδίδοντας διαφορετικές πληροφορίες και δεδομένα ανά τομέα, παρέχοντας ποικίλες συμβουλές, νομοθετικά θέματα, αναπτύσσοντας τομεακές ΕΕΚ, εγκρίνοντας και ενισχύοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες, οργανώνοντας τομεακές εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις, καθώς και εκπροσωπώντας και επικοινωνώντας τις προτάσεις των μελών. Οι αρμοδιότητες του CCBMIS εκπονούνται εντός του συστήματος νόμιμων εξουσιοδοτήσεων κεκτημένο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το CCBMIS συλλέγει διαφορετικά στατιστικά τομεακά δεδομένα, ετοιμάζει διαφορετικές τομεακές δημοσιεύσεις εμπειρογνωμόνων, τομεακά πρότυπα ισορροπημένων συμβάσεων, εκδίδει τακτικά ενημερωτικά δελτία και τομεακά μνημόνια, αναφορές με τις θέσεις του. Το CCBMIS προσφέρεις διαρκή εξειδικευμένη στήριξη εταιριών για διαφορετικά εθνικά και ξένα θέματα. Το CCBMIS μέσω έργων εμπλέκεται ενεργά σε πολλών τύπων Ευρωπαϊκά προγράμματα και στις διαφορετικές απαιτήσεις τους, ασχολούμενο με την ΕΕΚ και την κατάρτιση ενηλίκων, με έμφαση στην πληροφορική και την ψηφιοποίηση, τις τομεακές καινοτομίες, την πολιτική της ενιαίας αγοράς (απόσπαση εργαζομένων), την ανάπτυξη τομεακών κοινωνικών ταμείων και άλλα θέματα κ.λπ. Το CCMBIS συμμετέχει με την H&S στην εργασία σε κατασκευαστικές εταιρίες, μέσω διαφορετικών έργων της H&S (εθνικά και Ευρωπαϊκά) και της στενής συνεργασίας με το Επιμελητήριο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στη Σλοβενία και στηρίζει την ανάπτυξη της H&S και της νομοθεσίας του κλάδου. Το CCBMIS είναι επίσης ενεργό μέλος της FIEC. Παρέχει σχετικά εταιρικά δεδομένα (δημόσιες υποδομές και άλλα επενδυτικά σχέδια, τεχνολογική ετοιμότητα για καινοτομίες) και ρεαλιστική βιομηχανική διορατικότητα, η οποία στηρίζει μερικούς σχετικούς τομείς σε προτεραιότητα, ειδικότερα “έξυπνες κοινότητες”, “έξυπνα κτίρια”. 

Τα CCIS, CCBMIS είναι υπογράφοντα νέας εθνικής τομεακής συλλογικής σύμβασης (KPGD), δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα στις 23.12.2015.