Σχετικά με το έργο

Scroll to content

Το πρόβλημα

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι ένα αυξανόμενα σημαντικό μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, με όλα τα είδη των επιχειρήσεων να δεσμεύονται  σε ακόμη πιο περίπλοκους τρόπους για να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές δυνατότητές τους. Αυτό αληθεύει στον κατασκευαστικό τομέα όσο και αλλού, αλλά συχνά, τα μεγαλύτερα κέρδη αποκομίζονται από μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν τους πόρους να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων συστημάτων εργασίας, ενώ μικρότερες ή μεσαίες εταιρίες δυσκολεύονται να τις προφτάσουν. Αυτό τις τοποθετεί σε μια σημαντικά μειονεκτική θέση, σε σχέση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους και καθιστά τον ανταγωνισμό γενικά πιο δύσκολο.

Η λύση

Το PEACOC στοχεύει να διευθετήσει το ζήτημα της χαμηλής ανάληψης ευκαιριών ηλεκτρονικού εμπορίου στον κατασκευαστικό τομέα δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρει πρακτικές και δραστικές μεθόδους για μικρότερες και μεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις συγκεκριμένα, ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω του διαδικτυακού Strategy Genie, ενός εργαλείου που θα προσωποποιήσει το πρόγραμμα για κάθε χρήστη, βασισμένο στις προαναφερόμενες ανάγκες και κατάσταση. Θα συμπληρώνεται από μια Υπηρεσία Διατήρησης Δεξιοτήτων που θα επιτρέπει οι χρήστες να πιστοποιούν τι έχουν μάθει και να κερδίσουν αναγνώριση των μαθησιακών τους επιτευγμάτων.

Στόχοι του έργου

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να εντοπίσει μεθόδους που μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικό εμπόριο για να βελτιώσουν την επιχείρησή τους και να ξεπερνούν προβλήματα
  • Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα που καλύπτει αυτά τα προβλήματα και προσφέρει βασισμένες στη δράση, πρακτικές επιλογές για να τα λύσει
  • Να αναπτύξει μια e-Business Strategy Genie που μπορεί να προσωποποιήσει αποτελεσματικά το πρόγραμμα, προσφέροντας στους χρήστες συγκεκριμένες δράσεις βασισμένες στις ανάγκες τους
  • Να δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής για κατασκευαστικές εταιρίες και άλλους συμμετέχοντες φορείς μέσω μιας ψηφιακής Ακαδημίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαμοιρασμό γνώσης, πρακτικών, και τα ίδια τα αποτελέσματα του προγράμματος