Ιδρυθέν στις 11 Ιανουαρίου 2006, το Itecons -  Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιωσιμότητα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εδρεύει στην Κοΐμπρα της Ισπανίας, που κατατάσσεται ως ίδρυμα κοινής ωφέλειας που λειτουργεί ως δυναμική διεπαφή γνώσεων μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας, παρέχοντας εφαρμοσμένη έρευνα, δοκιμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση στους τομείς της κατασκευής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Η Itecons διαθέτει μια διεπιστημονική τεχνική ομάδα με εκτεταμένη εμπειρία στην οικοδόμηση φυσικής, υλικών υψηλής απόδοσης, υγροθερμικής, ακουστικής και δονήσεων, ενεργειακής απόδοσης, αναλυτικής χημείας, συμπεριφοράς πυρκαγιάς, ανάκτησης αποβλήτων και αξιολόγησης κύκλου ζωής.

Η Itecons προσφέρει επί του παρόντος περισσότερες από 300 διαπιστευμένες δοκιμές υπό το NP EN ISO/IEC 17025.

Ως οντότητα του Εθνικού Επιστημονικού και Τεχνολογικού Συστήματος, η Itecons ασχολείται σήμερα με 18 στρατηγικά επιστημονικά και βιομηχανικά συνεργατικά έργα σε συστήματα και εξοπλισμό οικοδόμησης υψηλής απόδοσης, ενεργειακή απόδοση, πράσινες υποδομές, κυκλική οικονομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, βιώσιμες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτών των έργων, η Itecons συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία, καθώς και με άλλες οντότητες στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.