Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zagotavlja osnovne storitve za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Po statusu je zbornica, organizacija delodajalcev in partner socialnega dialoga. GZS je bila ustanovljena 12. januarja 1851 kot "Trgovska in obrtna zbornica za Kranjsko". GZS ima okoli 8000 družb članic vseh velikosti in iz vseh sektorjev. Je najvplivnejše slovensko poslovno združenje.

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je strokovno panožno združenje (organizacija delodajalcev zasebne neprofitne organizacije), organizirano v okviru GZS. ZGIGM je bila ustanovljena leta 1952 in predstavlja približno 180 družb in organizacij članic, največja gradbena podjetja in gradbene inštitute. ZGIGM zavzema stališča in predlaga politike, povezane s položajem podružnice, sektorskimi socialnimi partnerji, zakonodajnimi in vladnimi institucijami ter njihovimi domačimi in mednarodnimi združenji, ki spodbujajo dobre sektorske prakse. Glavno poslanstvo ZGIGM je v najboljšem interesu članov združenja zavzeti stališča in predlagati politike v zvezi s socialnimi partnerji, zakonodajnimi in vladnimi institucijami ter do njihovih domačih in mednarodnih združenj. Združenje pomaga svojim članom z razširjanjem različnih sektorskih informacij in podatkov, zagotavlja različna posvetovanja, zakonodajna vprašanja, razvija sektorsko poklicno izobraževanje in usposabljanje, omogoča in spodbuja poslovne priložnosti, organizira sektorska izobraževanja in prireditve ter zastopa in sporoča predloge članov. Naloge ZGIGM se izvajajo v sistemu zakonskih pooblastil, ki jih ima Zbornica v skladu z ustrezno zakonodajo. ZGIGM zbira različne statistične sektorske podatke, pripravlja različne sektorske strokovne publikacije, sektorske predloge uravnoteženih pogodb, izdaja redna glasila in sektorska stališča. ZGIGM ponuja stalno strokovno podporo podjetjem za različna nacionalna in tuja vprašanja. ZGIGM prek projektov aktivno sodeluje v številnih vrstah programov EU in njihovih različnih razpisih, ki obravnavajo poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih, s poudarkom na IT in digitalizaciji, sektorskih inovacijah, politiki enotnega trga (napotitev delavcev), razvoju sektorskih socialnih paritetnih skladov in drugih tem itd. ZGIGM je vključena v sistem zdravje in varnost pri delu v gradbenih podjetjih prek različnih projektov (nacionalni in EU) in tesno sodelovanje z organizacijo Zbornica za varnost in zdravje pri delu v Sloveniji ter podpira razvoj zdravja in varnosti pri delu in terenske zakonodaje. ZGIGM je tudi aktiven član FIEC. ZGIGM zagotavlja ustrezne podatke o podjetjih (javni infrastrukturni in drugi naložbeni načrti, tehnološka pripravljenost inovacij) in realen vpogled v panogo, ki podpira več pomembnih prednostnih področij, zlasti pametne skupnosti, pametne zgradbe.

GZS ZGIGM je podpisnik nove nacionalne sektorske kolektivne pogodbe (KPGD), objavljene v Uradnem listu dne 23.12.2015.