Digitalizacija gradnje v Evropi: kako lahko PEACOC pomaga!

Digitalna tehnologija je stalnica v vsakdanjem življenju in trenutno oblikuje našo sedanjost in prihodnost. Evropska komisija se je leta 2018 zavezala, da bo digitalno preobrazbo postavila v izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov, spodbujala in inovirala podjetja, da bodo pošteno konkurirala na enotnem digitalnem trgu, hkrati pa bo Evropski uniji (EU) pomagala doseči podnebno nevtralnost [1].

Cilj evropske digitalne strategije [2] je, da ta preobrazba deluje za ljudi in podjetja, in postavlja vizijo, da bo Komisija do leta 2022 postala digitalno preoblikovana, usmerjena k uporabnikom in podatkom z: 

 • delovanjem na digitalnih javnih storitvah brez meja ob hkratni krepitvi kibernetske varnosti;
 • usmerjanjem v dober podatkovni ekosistem;
 • spodbujanjem gibčnosti, inovacij in soustvarjanja;
 • poudarjanjem o pomenu omogočanja ukrepov za preobrazbo.

Za izpolnitev te strategije je treba izvesti digitalno preobrazbo:

 • z zavzeto podporo na politični in vodstveni ravni;
 • osredotočena na ljudi in njihove potrebe, ne glede na pomen podatkov in tehnologije;
 • spodbujanje inovacij poslovnih modelov (z ustvarjanjem novih izdelkov in storitev) in izboljšanje operativnih procesov (povečanje učinkovitosti in rezultatov s tehnologijo).

Ta digitalna preobrazba je danes prisotna v vseh panogah in proizvodnih sektorjih, zato je treba najti posebne digitalne rešitve:

 • "zagotavljati" brezmejne, interoperabilne, personalizirane, uporabniku prijazne digitalne storitve od konca do konca (end-to-end )"[2];
 • preoblikovati sedanje vodstvene in poslovne procese, osredotočene na uporabniško izkušnjo ter na potrebe in posebnosti določenih gospodarskih sektorjev, kot je gradbena industrija.

Gradbena industrija je eden najpomembnejših in strateških gospodarskih sektorjev s pomembno socialno in ekonomsko vlogo pri zagotavljanju dobrih stanovanjskih razmer, stavb in infrastrukture. V zadnjem desetletju so bila prizadevanja za spodbujanje trajnostne konkurenčnosti gradbenega sektorja [3]:

 • obsega širok spekter dejavnosti pred in med gradnjo (od zasnove stavbe do izdelave materialov) in skozi celoten življenjski cikel zgradb;
 • trenutno se sooča s trajnostjo in blažitvijo podnebnih sprememb;
 • stalne inovacijske prakse v gradbenih izdelkih lahko podpirajo rast bolj konkurenčnega trga.

Vendar pa gradbeni sektor predstavlja tudi izzive, ki jih je treba upoštevati, saj je to še vedno konvencionalna panoga, kjer so tradicionalne metode in postopki splošno priznani kot "cenejši", "lažji" in "bolj zanesljivi".

Zato je pomembno:

 • razširjati uspešne prakse in študije primerov, osredotočene na izboljšanje uspešnosti in zmanjšanje stroškov;
 • osredotočiti se na pomen upravljanja pri digitalni preobrazbi procesa;
 • osredotočite se na prilagojene prilagodljive strategije e-poslovanja, ki vključujejo posebne podatke za vsak kontekst.

Namen projekta PEACOC - osebno e-poslovanje za gradbena MSP je podpora MSP pri teh digitalnih preobrazbah. PEACOC bo zasnoval, razvil, preizkusil, uvedel in razširjal inovativni tečaj usposabljanja za e-poslovanje (BMT) na podlagi potreb in posebnosti gradbenega sektorja, ki bo zagotovil strategije e-poslovanja za povečanje prodaje preko državnih meja in sprejel orodja za e-poslovanje za izboljšanje zmogljivost in zmanjšanje obratovalnih stroškov. Ta metodologija usposabljanja bo vsebovala vrsto modulov, od katerih vsak obravnava elemente življenjskega cikla e-poslovanja, ki običajno vključuje ključne procese, kot so trgovanje, sklepanje pogodb, plačilo in dostava, pa tudi podporne procese, kot so komunikacija, promocija in splošne storitve.

V okviru prve dejavnosti PEACOC je bil izveden pregled e-poslovanja v gradbenem sektorju, ki je zbral nacionalne informacije iz štirih držav projekta (Velika Britanija, Portugalska, Grčija in Slovenija), ki dokazujejo velik potencial za rast e-poslovanja v gradbenih podjetjih in pomen razvoja posebnih ukrepov usposabljanja na področju e-poslovanja za ta sektor.

PEACOC sofinancira EU-program Erasmus +, promovirajo pa ga CIVIC - Civic Computing Limited (koordinator projekta), IDEC - Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, Itecons - Instituto de Investigaico para Desenóvo Construção Energia Ambiente e Sustentabilidade, Atermon BV in CCIS - Gospodarska Zbornica Slovenije.

 

[1] European Commission, Shaping Europe’s digital future, (2020). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en.
[2] European Commission, A digitally transformed, user-focused and data-driven Commission, (2018). https://ec.europa.eu/info/publications/EC-Digital-Strategy_en.
[3] European Commission, Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises, (2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0433&from=EN.