IDEC je svetovalno podjetje za usposabljanje s sedežem v Pireju, v Grčiji. Njene dejavnosti vključujejo izobraževanje, poslovno svetovanje, zagotavljanje kakovosti, vrednotenje in razvoj rešitev IKT tako za zasebni kot javni sektor. IDEC deluje zadnjih 30 let na področju projektov EU. Ima dolgoletne izkušnje z evropskimi politikami na področju vseživljenjskega učenja, zlasti z EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja ter nacionalnimi reformami sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Naša glavna strokovna področja so: poslovno svetovanje, poslovni načrti, podjetništvo, mala in srednja podjetja, upravljanje kakovosti, certificiranje, oblikovanje učnih vsebin na osnovi ECVET, razvoj programske in multimedijske opreme, internetne aplikacije, učenje na daljavo, e-poslovanje.