Izzivi

E-poslovanje je vedno pomembnejši del današnjega gospodarskega sveta, saj vsa podjetja poslujejo na vse bolj dodelane načine, za izkoriščanje svojega digitalnega potenciala. To velja tako za gradbeni sektor kot tudi ostale, vendar pogosto največ doprinosa pridobijo večja gradbena podjetja, ki imajo sredstva za vlaganje v delovanje novih sistemov, medtem ko se manjša ali srednje velika podjetja (MSP) trudijo, da bi jih dohitela. To jih postavlja v znatno slabši položaj v primerjavi z večjimi konkurenti in na splošno otežuje tekmovanje.

Rešitev

PEACOC si prizadeva rešiti vprašanje nizke izkoriščenosti e-poslovanja v gradbenem sektorju z oblikovanjem tečaja usposabljanja, ki bo ponudil praktične in učinkovite načine, kako lahko mala in srednje velika gradbena podjetja kar najbolje izkoristijo e-poslovanje. Izobraževalni tečaj bo potekal prek spletnega orodja Strategy Genie, orodja, ki bo prilagodilo tečaj vsakemu uporabniku glede na njegove sporočene potrebe in razmere. Sistem za ohranjanje veščin bo uporabnikom omogočil preverjanje znanja  in ozaveščanje  novih učnih dosežkov.

Cilji projekta

Cilji projekta:

  • Ugotoviti, kako lahko gradbena MSP uporabljajo e-poslovanje za izboljšanje svojega poslovanja in premagovanje težav
  • Razviti tečaj, ki bo ustrezal tem težavam in bo ponudil praktične možnosti za njihovo reševanje na podlagi ukrepov
  • Razviti strategijo e-poslovanja Genie, ki lahko učinkovito prilagodi tečaj in uporabnikom ponudi posebne ukrepe glede na njihove potrebe
  • Ustvariti skupnost praks za gradbena podjetja in druge zainteresirane strani prek virtualne Akademije, ki se lahko uporablja za izmenjavo znanja, praks in rezultatov projekta