Στην ATERMON, αγωνιζόμαστε να είμαστε στο προσκήνιο της Εφαρμοσμένης Αναζήτησης στις αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε διαρκώς σε καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις για τη μετάδοση της γνώσης.

Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στον κατασκευαστικό σχεδιασμό, στην παροχή τεχνικών συμβουλών, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σελίδων, στη συγγραφή περιεχομένων και στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να συλλαμβάνουμε και να σχεδιάζουμε λύσεις ΤΠΕ εφαρμόσιμες στα E&T  βασισμένες σε μοντέλα “παιχνιδοποίησης”.

Οι αξίες μας εξυπηρετούν τις έννοιες της Ανοιχτής & Αποκλειστικής Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα πλαίσιο επιχείρησης, το οποίο δε θα επιβάλλει όρια σε όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας.